Český hudební slovník osob a institucí

Kašpar, Bohumil

Charakteristika: Varhaník a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity: 5.10.1870
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 11.4.1924

Kašpar, Bohumil, varhaník a organizátor hudebního dění, narozen 5. 10. 1870, Holice, zemřel 11. 4. 1924, Praha-Smíchov.

 

Pocházel z rodiny hudebníka, jeho otec působil jako učitel a ředitel kůru v Holicích. Hudebně se začal profilovat již v dětských letech ve svém rodišti u kapelníka Čeňka Holuba. V hudebním vzdělání pak dále pokračoval v Praze, kde navštěvoval hodiny u skladatele Vítězslava Nováka a varhaníka Eduarda Treglera. Po profesní stránce se rozhodl následovat svého otce a přijal místo ředitele kůru v Dašicích u Pardubic. Působil také jako učitel zpěvu v Praze 1. Mimoto v roce 1896 založil Jednotu českoslovanských ředitelů kůru, ze které později vznikla Jednota hudebních stavů (1909).

Psal odborné články do časopisů Dalibor, Cyril, Národní listy apod. Komponoval církevní skladby (např. Mše D dur, Responsoria, Pašije (české) na Květnou neděli a Velký pátek, Nešpory a jiné). Je také autorem školy pro flétnu, pikolu, harmonium, klarinet a lesní roh.


Dílo:

Dílo literární

 

Obřady svatého týdne(Praha, 1903).

Chorál vatikánský (Praha, 1910).

Stručná theoreticko praktická škola pro klarinet s cvičebními příklady ze skladeb starších i moderních skladatelů se zřetelem k samoukům (Praha, 1920).

Methoda Dalcrozova (Dalibor 33, 1911, s. 205–206).

Živly hudební v řeči(Dalibor 33, 1911, s. 214–215, 234–235, 249, 317–318).

Hudební paedagogický kongres ve Vídni (Dalibor 33, 1911, s. 260).

Čtyřicet let Smíchovských divadel (Dalibor 33, 1911, s. 325–326).

Literatura:

ČSHS.

 

Danuta Hudecová


Datum poslední změny: 31.10.2011