Český hudební slovník osob a institucí

Snítil, Jan

Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity: 30.1.1957

Snítil, Jan, dirigent, narozen 30. 1. 1957, Praha.
 
V letech 1972–77 studoval hru na violu na konzervatoři v Praze, poté se v letech 1977–83 vzdělával na AMU v Praze – studoval obor dirigování u Radomila Elišky, Františka Vojnara, Josefa Veselky, Aloise Klímy, Bohumíra Lišky, Václava Neumanna a bral i soukromé konzultace u Rudolfa Vašaty. V roce 1983 se účastnil Mezinárodního dirigentského semináře ve Výmaru u Kurta Masura. V letech 1982–89 byl dirigentem opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci, poté (1989–91) dirigoval Západočeský symfonický orchestr v Mariánských Lázních. V letech 1991–93 vykonával funkci sbormistra u Státní opery Praha. Mezi léty 1993 a 2001 byl opět dirigentem opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Od roku 2001 je dirigentem opery Slezského divadla v Opavě; v letech 2001–02 zde byl také šéfem opery.   
 
Matěj Hollan

Datum poslední změny: 9.2.2009