Český hudební slovník osob a institucí

Malát, Jiří

Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity: 1.7.1953

Malát, Jiří, dirigent, narozen 1. 7. 1953, Praha.
 
Na pražské konzervatoři vystudoval hru na violu, dirigování a skladbu (1968–73), v oboru dirigování se dále vzdělal na AMU v Praze ve třídě Václava Neumanna, k jeho dalším pedagogům patřili František Vajnar, Alois Klíma a Bohumír Liška (1973–78). Již během studií působil jako dirigent, a to v pražském pěveckém spolku Hlahol (1971–74) a Pražské zpěvohře (1974–77).
Po absolvování vojenské základní služby (člen Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, 1980–82) nastoupil do opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde setrval do roku 1987 a současně hostoval u řady orchestrů v České republice i v zahraničí (Německo, Itálie, Švýcarsko, Sovětský svaz). Vedle toho byl pedagogicky činný na plzeňské konzervatoři (1982–85).
V následujících letech byl dirigentem Plzeňského rozhlasového orchestru (1985–92, od roku 1990 šéfdirigent) a současně Janáčkovy filharmonie v Ostravě (1987–88). V roce 1988 se stal dirigentem opery Národního divadla v Praze (do 1991), jako stálý hostující dirigent působí od sezóny 1988/89 také ve Státní opeře Praha. Pravidelně spolupracuje s Plzeňskou filharmonií.
Od roku 1992 žije v Německu, v letech 1992–2002 zastával post šéfdirigenta Manheimského komorního orchestru. Hostoval v Berlínské Filharmonii, Tonhalle Zürich, Teatro Colon Buenos Aires a Teatro Municipal Sao Paulo, v poslední době také v USA, v Kanadě a ve Francii.
Pořídil nahrávky pro tyto instituce: Arte Nova, Aurophon, Bayer Records, Centaur Record, Das Beste, Mediaphon, Koch Classics, Panton, Supraphon, Český rozhlas, Česká televize, Süddeutsche Rundfunk Stuttgart, Südwestfunk Mainz.

Literatura:

http://dirigent.malat.cz
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 15.3.2006