Český hudební slovník osob a institucí

Wanssura, Alois

(Wansura; Wanczura; Wančura; Vančura)
Charakteristika: Nástrojař a houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1824
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1865 Zemřel před 1865

Wanssura, Alois (psán též Wansura; Wanczura; Wančura; Vančura), nástrojař a houslař, narozen 1824, Praha, zemřel před 1865, tamtéž.
 
Samostatně pracoval v Praze v Lípové ulici. Vedle dřevěných dechových nástrojů vyráběl i velmi dobré housle.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 111).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 30.12.2003