Český hudební slovník osob a institucí

Šivák, Arpád

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 22.4.1957

Šivák, Arpád, houslař, narozen 22. 4. 1957, Drahňov (Slovensko).
 
V roce 1975 se vyučil ve Středním odborném učilišti v Lubech u Chebu pod vedením houslaře Miroslava Pikarta. Mistrovskou výuku absolvoval u lubských houslařů Josefa Dvořáka, Aloise Šibala a Emila Lupače. Spolupracuje s lubskou firmou Akordkvint.
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 3.12.2003