Český hudební slovník osob a institucí

Kunz, Amand

Charakteristika: Výrobce klávesových chordofonů


Kunz, Amand, výrobce klávesových chordofonů, 1800–1850, Jaroměřice.
 
Pracoval v jedné dílně spolu se svými bratry Ignatzem a Klemensem Kunzovými. Ještě ve čtyřicátých letech 19. století vyráběli klavichordy, v té době již ojedinělý anachronismus. Zachovalo se několik jejich výrobků z poměrně velkého časového období 1821–1849, což se dá vysvětlit tím, že klavichordy byly podstatně levnější než klavíry a také svými rozměry vhodnější do menších domácností.
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 20.12.2003