Český hudební slovník osob a institucí

Paulů, Petr

Charakteristika: Kytarista, skladatel a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 28.4.1956

Paulů, Petr, kytarista, skladatel, hudební pedagog, narozen 28. 4. 1956, Nymburk.
           
Vystudoval konzervatoř v Plzni 1973–79 a Hudební fakultu AMU v Praze 1985–89. Mezi jeho pedagogy patřili Arnošt Sádlík, Štěpán Rak, Martin Mysliveček a John Duarte. V letech 1979–83 vyučoval na Lidové škole umění v Nymburku a od roku 1983 až dosud učí na konzervatoři v Praze. Zúčastnil se jako pedagog mistrovských kurzů v Brazílii roku 1995 a v Andoře v letech 1999, 2000, 2001 a 2002. Koncertoval po celé  Evropě a v jižní a severní Americe (ve více než třiceti státech). Podílel se na pořadu v Brazilské televizi, spolupracoval s Pittsburským Radiem WQED v USA. Je autorem mnoha scénických hudeb. Psal 1982–98 také hudbu ke hrám svého otce Jana Paulů. Podílel se na filmové hudbě (Pan Vok odchází a jiné). Roku 1982 poprvé uvedl skladbu Jarmila Burghausera Tesknice, roku 1987 premiéroval Partitu Ivo Jiráska a v roce 1988 Poctu Fra Angelikovi Svatopluka Havelky. Natočil čtyři CD, z toho dvě v Čechách a dvě v USA. Spolu s Jiřím Mecou autorem knihy Breviář klasického kytaristy.
 
Karolína Marešová

Datum poslední změny: 12.12.2005