Český hudební slovník osob a institucí

Křupková, Lenka

Charakteristika: Muzikoložka a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 26.8.1970

Křupková, Lenka, muzikoložka a pedagožka, narozena 26. 8. 1970, Zlín (tehdy Gottwaldov).
 
Na konzervatoři v Ostravě studovala hru na klavír (1984–90) a v hudebním studiu pokračovala na katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1990–95, Mgr. na základě diplomní práce K hudebně dramaturgické struktuře opery Věc Makropulos Leoše Janáčka). Postgraduální studium ukončila prací Komorní tvorba Vítězslava Nováka (Ph.D. 2001), na stejné fakultě studovala i obor žurnalistika (1994–97) a získala titul Bc. Svou činnost svázala s olomouckou muzikologií, kde od 1995 působí jako odborná asistentka. Hlavními oblastmi jejího odborného zájmu jsou česká hudba 19. a 20. století, zvláště tvorba Vítězslava Nováka a Leoše Janáčka, česká a evropská komorní hudba, hudební sociologie a ediční činnost. Je aktivní členkou Společnosti Vítězslava Nováka, členkou širšího výboru Mezinárodní společnosti Leoše Janáčka.
 
V letech 2001–03 se účastnila projektu Musikerbriefe als Spiegel überregionaler Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa. Eine Edition (garantem je muzikologický institut univerzity v Lipsku a cílem kritická edice korespondence Vítězslava Nováka s nakladatelstvím Universal Edition ve Vídni), v letech 2000–04 je řešitelkou grantového projektu Odkaz Vítězslava Nováka, prameny, korespondence a dokumenty a podílí se na kritickém zpracování edice korespondence Vítězslava Nováka (v letech 2002–04 je řešitelkou grantového projektu Korespondence Vítězslava Nováka 1890–1905). Byla spolueditorkou (s Janem Vičarem) sborníku Musicologica Olomucensia III (AUPO 15, Olomouc 1997). Další publikace: Vítězslav Novák a kompoziční problémy evropské hudební moderny (Zprávy společnosti V. Nováka, č. 34, České Budějovice 1999, s. 9–18), Violoncellová sonáta – Novákova II. moderna? (Zprávy společnosti Vítězslava Nováka, č. 41, Tábor 2003, s. 14–25), Einsätzigkeit in der Mehrsätzigkeit in den Kammerwerken von Vítězslav Novák  (sborník Musicologica Olomucensia VI, AUPO 24, Olomouc 2002, s. 151–178), K dramaturgii Janáčkova libreta k opeře Věc Makropulos  (www.musicologica.cz), Mikuláš Bek: Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti (recenze publikace,  www.musicologica.cz).
 
Ivan PoledňákDatum poslední změny: 16.2.2009