Český hudební slovník osob a institucí

Novenko, Michal

Charakteristika: Varhaník a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 5.1.1962

Novenko, Michal, varhaník a pedagog, narozen 5. 1. 1962, Praha.
 
Vystudoval na pražské konzervatoři skladbu u Františka Kovaříčka (absolvoval 1981) a varhany u Jaroslava Vodrážky (absolvoval 1982). Ve skladbě pokračoval také na Hudební fakultě AMU v Praze u Jiřího Dvořáčka (absolvoval 1988), kde dále studoval též dirigování u Radomila Elišky, Eduarda Fischera a Františka Vajnara (absolvoval 1994) a hudební teorii u Karla Risingera (absolvoval 1995). V letech 1982–87 absolvoval pravidelné letní varhanní kurzy Jeana Guillou v Paříži a v Alpe d’Huez. V bachovské interpretaci se zdokonalil na dirigentských kurzech Helmutha Rillinga. V letech 1986–87 vyučoval hudební teorii na pražské konzervatoři, k čemuž se po nucené přestávce, kdy působil na Lidové škole umění v Benátkách nad Jizerou, vrátil v roce 1990 a rozšířil své působení o výuku varhanní improvizace. V roce 1995 začal také působit na Týnské vyšší odborné škole v Praze (Collegium Marianum).
 
Po roce 1989 se začala bohatě rozvíjet jeho dráha koncertního varhaníka, a to nejen doma (Mezinárodní festival staré hudby Praha 1993, Mezinárodní varhanní festival Litoměřice 1993), ale zejména v zahraničí (mezinárodní festivaly ve švýcarském Sionu 1991, 2001, italském Arezzu 1992, britském Warwicku 1995, v Jeruzalémě 1999). Od roku 1996 je zván také do USA (Dallas 1998, Philadelphia 1999, Miami). Mezi jeho úspěchy se řadí turné po Jihoafrické republice v roce 2001 (Pretoria, Port Elizabeth, Johannesburg), či turné po Mexiku v roce 2002. Je zván do porot varhanních soutěží v Evropě i v USA a vede mezinárodní kurzy, z nichž nejvýznamnější zatím byly Oundle International Summer School for Young Organists ve Velké Británii (1995). Hostoval také na Sarum College v Anglii (2001, 2002), University of Texas v USA (1996, 1998, 2000), při svých turné přednášel na University of Pretoria či Universidad Autonoma de N. León – Monterrey (Mexiko).
 
Velmi intenzivně se zajímá o historické varhany, věnuje pozornost jejich dokumentaci a propagaci jejich koncertního využití. V roce 1994 založil varhanní festival Organum Hydraulicum (Vodní varhany) spojující vodácké putování po Vltavě s cyklem šesti koncertů v památných kostelích podél toku řeky (od Vyššího Brodu po Zlatou Korunu), jejichž byl jediným interpretem. V průběhu deseti let změnil festival svou původní podobu a dnes se stal koncertní řadou v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. V roce 1997 stál Novenko u zrodu Orlicko-kladského varhanního festivalu konajícího se každoročně na pomezí východních Čech a Polska.

Diskografie:

Diskografie (výběr)
 
Girolamo Frescobaldi: Fiori musicali (Supraphon 1993);
Česká romantická varhanní tvorba (Panton 1995);

Historické varhany jižních Čech (Karmelitánské nakladatelství 1997);
Varhanní recitál z Mostu (Mediální agentura Most 1997);
Michal Novenko on historical Organs (Versum 1998);

Kutnohorské varhany (Karmelitánské nakladatelství 1999);

Česká varhanní hudba období klasicismu (Rosa 1999);
Varhanní hudba renesance v Čechách (Rosa 2001);
Dialog s minulostí – česká hudba XX.století (Radioservis 2002);
Great European Organs No.67 – Litomyšl (Priory Records 2003).

Literatura:

www.novenko.iol.cz

Šárka HandlováDatum poslední změny: 17.7.2008