Český hudební slovník osob a institucí

Gutta Musicae

Charakteristika: Vokálně instrumentální soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1997

Gutta Musicae, pražský vokálně instrumentální soubor soustavně pracující od roku 1997.
 
Soubor interpretuje českou i evropskou hudbu od nejstarších památek přes hudbu renesance až po skladby barokní. Nevyhýbá se však ani obdobím mladším, klasicismu, romantismu, ani hudbě soudobé. Vznikl v roce 1989, soustavně však pracuje teprve od roku 1997.  
Zakladatelem, uměleckým vedoucím, hráčem na dechové nástroje a dirigentem souboru je Svatopluk Jányš. Základní obsazení souboru tvoří osm zpěváků a čtyři instrumentalisté. V současnosti to jsou: Marie Matějková a Blanka Löblová – soprán, Magda Kaňková a Štěpánka Pýchová – alt, Stanislav Mistr a Zdeněk Kazda – tenor, Michal Krůšek a Jan Holub – bas, Eva Nykrýnová a Bára Mráčková – fidula, barokní housle, Ondřej Michal – barokní violoncello, Aleš Bárta – varhanní pozitiv, cembalo, ansámbl však vystupuje v širší podobě (další zpěvní hlasy, housle, violy da gamba, varhanní pozitiv,  klavír).  
Ansámbl Gutta Musicae pravidelně vystupuje v pražském divadle Studio Ypsilon v cyklu nazvaném Koncerty 17:17. Vedle této základní řady koncertů soubor Gutta Musicae realizuje i cyklus Strahovské koncerty u MIRA v Galerii MIRO na Strahově a cyklus Koncerty v Letohrádku Hvězda, vystupuje na různých i mezinárodních hudebních festivalech, spolupracuje s Českou televizí (Ti nejlepší z klasiky, Terra musica a Hudba ze Senátu). V  roce 2004 obdržel od Evropská unie umění Evropskou cenu Gustava Mahlera.
Souboru Gutta Musicae nejde jen o historicky poučenou interpretaci hudebních památek, ale i o širší souvislosti mezi jednotlivými hudebními styly, mezi hudbou a historií, literaturou, architekturou i výtvarným uměním, což konečně dokazuje i dramaturgie koncertů a dalších akcí, jichž se účastní.

Diskografie:

Dialogy. Machaut, Venosa, Štědroň, Fišer (LP Panton 1989);
Simon Barjona Madelka: Septem psalmi peenitentiales (CD Panton 1992);

Adam Václav Michna z Otradovic: Svatoroční muzika (CD Panton 1993).

Literatura:

Julius Hůlek: Philippe de Monte (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 11/12, s. 10–11).
 
Věra Mikulášková


Datum poslední změny: 16.3.2009