Český hudební slovník osob a institucí

Kröschlová, Eva

(roz. Schürerová)
Charakteristika: Tanečnice, choreografka a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 13.12.1926

Kröschlová, Eva (roz. Schürerová), tanečnice, pedagožka, choreografka a teoretička, narozena 13. 12. 1926, Praha.
 
Eva Kröschlová získala taneční vzdělání ve škole své matky Jarmily Kröschlové, byla výraznou interpretační osobností její skupiny (od roku 1939). Vzdělávala se i v dalších tanečních a pohybových metodách (Rosalie Chladek, metoda Carla Orffa), studovala Labanovo taneční písmo (kinetografii) u Marie Szentpál. Kinetografii popularizovala ve statích publikovaných např. v Lidové tvořivosti a Tanečních listech. Byla zakládající členkou Study Group on Ethnochoreology při International Council for Traditional Music, významně se podílela na vypracování metodologie strukturální analýzy forem lidových tanců. Vedle studia lidových tanců tvořil velkou část jejího badatelského i uměleckého zájmu výzkum tzv. historických tanečních forem, zejména renesančních a barokních. Od roku 1995 pracovala se skupinou renesančních tanců La Fiamma, která uváděla pravidelné programy ve Valdštejnské zahradě v Praze. Pedagogicky působila ve škole své matky (1947–49), na Lidové škole umění v Litoměřicích (1947–49), od roku 1952 vyučovala pohybovou výchovu na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (docentka 1990). Choreograficky spolupracovala s řadou souborů a divadel, např. Soubor J. Fučíka (1949–64), podílela se na činoherních inscenacích.


Dílo:

Tance osmi století (Praha 1963);
Pohybové etudy (spolu s Věrou Urbánkovou a Ladislavem Vaškem) (Praha 1963);
Hudební výchova pohybem (Praha 1969);
Dobové tance 16.–19.století (Praha 1981);
Jevištní pohyb. Skript. divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (Praha 1988);
Jůzl, Miloš ed.: Dějiny umělecké kultury, I (Praha 1989) (části zabývající se tancem);
Psychosomatická průprava herce (Praha 1998).

Literatura:

I. Lexika
Český taneční slovník (Praha 2001).
 
II. Ostatní
Vyskočil, Ivan: Svébytná škola jevištního pohybu (Divadelní noviny, 1993, č. 5).
 
 
 
Dorota Gremlicová


Datum poslední změny: 19.5.2005