Český hudební slovník osob a institucí

Všetečková, Nina

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1947

Všetečková, Nina, muzikoložka, narozena 1947.

 

Studium hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 1975 diplomovou prácí s názvem Jan Trojan Turnovský, život a dílo (příspěvek k problematice vokálně polyfonní tvorby). Působila v Hudebním informačním středisku v Praze.


Dílo:

Dílo literární

Jan Trojan Turnovský, život a dílo (příspěvek k problematice vokálně polyfonní tvorby). (Praha 1975).

 

Jitka Málková


Datum poslední změny: 17.1.2012