Český hudební slovník osob a institucí

Šulcová, Milena Kateřina

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 18.1.1916

Šulcová, Milena Kateřina, muzikoložka, narozena 18. 1. 1916, Velké Pavlovice.

Maturovala na reálném gymnáziu v Břeclavi (1935). V letech 1935–38 studovala na Filozofické fakultě Karlovy univerzity germanistiku, v letech 1945–48 dějiny umění a estetiku a 1958–63 hudební vědu. Mezi léty 1938–45 učila na školách druhého stupně, v roce 1948 byla od 5. 5. do 1. 8. z politických důvodů vězněna, v letech 1948–50 vykonávala povolání skladnice v Textilní tvorbě. V letech 1950–52 byla opět vězněna, rehabilitace se dočkala roku 1990. V letech 1953–65 pracovala v Českém hudebním fondu jako vedoucí Klubu skladatelů, od roku 1965 do roku 1977 byla ve Svazu skladatelů vedoucím koncertního oddělení. Od roku 1977 je v důchodu. Je autorkou námětu, scénáře a komentáře k televiznímu filmu Leoš Janáček a svět (1969) a hudební dramaturgie k filmům Loreta, U zbožné princezny, Umění je zbraň. V publicistické činnosti věnovala velkou pozornost soudobé české hudbě. Svou vědeckou činnost zaměřila zejména na hudbu doby barokní a na tvorbu skladatele Bohuslava Matěje Černohorského.

Dílo:

Dílo literární

Hesla ve slovnících
Max Brod (heslo MGG1);

Bohuslav Matěj Černohorský (heslo NewGrove1).

Ostatní
Max Brod a česká hudba (diplomová práce, Univerzita Karlova, Praha 1965).
Bohuslav Matěj Černohorský, životopisná monografie (disertační práce, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno 1979).
Méně otazníků okolo B. M. Černohorského (Gramorevue 7–8, 1970).
Když legenda ustupuje faktům (Hudební rozhledy 25, 1971, s. 280–285).
Znám Bohuslava Matěje Černohorského (Hudební rozhledy 29, 1976, s. 369–376).
Impulz studiu o hudbě baroka – Nové ze života B. Černohorského (Opus Musicum 20, 1988, s. 161–178).
A report about T. B. Janovka and his dictionary (Music News from Prague 1992, č. 3–4, s. 11).

Matěj Hollan


Datum poslední změny: 20.3.2006