Český hudební slovník osob a institucí

Kašpárek, Ludvík

Charakteristika: Hudební redaktor a dramaturg

Datum narození/zahájení aktivity: 10.6.1942

Kašpárek, Ludvík, hudební redaktor a dramaturg, narozen 10. 6. 1942, Kladno.
 
Po studiích na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se stal hudebním redaktorem zahraničního vysílání v Československém rozhlase Praha (1968–89). Krátce pracoval ve vydavatelství Panton jako vedoucí redaktor (1989–90), poté jako vedoucí kulturního oddělení deníku Lidová demokracie (1990–92) a jako tiskový mluvčí České filharmonie (1993–99). Externě vyučoval na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1992–94). Od roku 1999 působí jako ředitel Komorní filharmonie Pardubice. Mimoto spolupracuje s Českým spolkem pro komorní hudbu (v letech 1990–99 byl jednatelem spolku a od roku 1999 až dosud je jeho dramaturgem). Je také členem dozorčí rady Nadace Bohuslava Martinů (od roku 1997). Věnuje se hudební kritice a publicistice, podílel se na Sborníku Český spolek pro komorní hudbu 1994–2004, který vydala Česká filharmonie v roce 2004. Vytváří odborné texty do programů České filharmonie, Českého spolku pro komorní hudbu, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK atd.

Literatura:

Jarolímková, Hana: O Českém spolku pro komorní hudbu s dr. Ludvíkem Kašpárkem (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 6, s. 24–25).
 
Silvie Adamová


Datum poslední změny: 15.4.2009