Český hudební slovník osob a institucí

Klos, Čestmír

Charakteristika: Publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 25.7.1943

Klos, Čestmír, publicista, narozen 25. 7. 1943, Velichovky.

 

Vy­studoval leteckou fakultu (Ing.). Od září 1968 redigoval časopis Melodie (1969–70 také Aktuality Melodie). Ve vlastní publicistické práci se za­měřoval na materiály reportérského charakteru (festiva­ly, profily). S Františkem Horáčkem připravil celkem 13 dílů TV občasníku Písničky pod rentgenem. Své zkušeno­sti z tohoto oboru využil při přípravě rozsáhlého mate­riálu (spoluautor František Horáček) o televizní hudební publicistice. Jako producent se podílel na albech Palečka a Janíka a Hany a Petra Ulrychových. Patří k žurnalistům, kteří formovali českou hudební publicistiku zabývající se populární hudbou. V roce 1983 přestal být v důsledku administrativního zásahu redaktorem Melodie a poté jako redaktor působil v několika dalších časopisech. Po roce 1989 se stal politicky zaměřeným žurnalistou, působil jako moderátor, v současnosti redaktorem časopisu EURO.


Literatura:

I. Lexika

EJ 1990.

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 2.5.2013