Český hudební slovník osob a institucí

Krebs, Mirko

Charakteristika: Dirigent a aranžér

Datum narození/zahájení aktivity: 30.10.1944

Krebs, Mirko, dirigent, aranžér, narozen 30. 10. 1944, České Budějovice.
 
V Českých Budějovicích studoval souběžně na jedenáctileté střední škole (maturoval 1961) a na hudební škole obor klavír a hoboj. Již v této době (od roku 1959) působil jako klavírista v mnoha jihočeských tanečních orchestrech. Na pražské konzervatoři byl ve hře na hoboj žákem Adolfa Kubáta (absolvoval roku 1967). Během své vojenské prezenční služby působil v Symfonickém orchestru Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (1967–69). Po jejím skončení byl zaměstnán jako hudební redaktor v českobudějovickém studiu Československého rozhlasu. V roce 1970 přešel do Prahy, kde se stal dirigentem v divadle Rokoko. Od roku 1974 pak působil jako pianista a posléze i dirigent v Orchestru Československé televize v Praze pod vedením Václava Zahradníka. Kromě účinkování v mnoha televizních zábavních pořadech a vystupování v čele zmíněného orchestru vyvinul i rozsáhlou aranžérskou činnost. Vedl též Smyčcové studio Praha. Mimoto působí rovněž jako pedagog na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka (dříve Lidová škola umění – Lidová konzervatoř), kde učil ansámblové hře a dirigování, v současnosti tamtéž vyučuje kompozici.

Literatura:

EJ.
 
Dzurňáková Jozefína
Datum poslední změny: 17.7.2007