Český hudební slovník osob a institucí

Čápek, František

Charakteristika: Varhanář

Datum narození/zahájení aktivity: 10.1.1857
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 13.2.1938

Čápek, František, varhanář, narozen 10 1. 1857, Letovice, zemřel 13. 2. 1938, Kremž.
 
Vyučil se varhanářství u svého bratra Bedřicha Čápka, úspěšný varhanář v Kremži.

Literatura:

Fridrich, Zdeněk: Varhanářská rodina Čápků (In: Zprávy z muzeí od Trstenické stezky 1, 1967, s. 26–38).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 22.1.2006