Český hudební slovník osob a institucí

Daron, Jakub

(Jakob)
Charakteristika: Varhanář

Datum narození/zahájení aktivity: 30.4.1806
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 14.4.1853

Daron, Jakub (Jakob), varhanář, narozen 30. 4. 1806, Studénka, zemřel 14. 4. 1853, tamtéž.
 
Působil ve Studénce, kde měl dílnu v domě číslo 15. V matrikách titulován jako domkař, nikdy varhanář. Kdy a kde se seznámil s varhanářstvím, není známo, patrně byl samouk. Postavil varhany v Zábřehu nad Odrou (1843), Partutovicích (1845), ve Studénce, podílel se na řadě oprav.

Literatura:

Indra, Bohumír: Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.–19. století (Časopis Slezského muzea 17, 1968, 1, s. 24–44).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.1.2006