Český hudební slovník osob a institucí

Eckhart, Ignác

(Ignatius)
Charakteristika: Varhanář


Eckhart, Ignác (Ignatius), varhanář, 16. století.
 
Varhanář v Opavě na konci 16. století, v roce 1596 postavil varhany ve farním kostele v Opavě.

Literatura:

Indra, Bohumír: Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.–19. století (Časopis Slezského muzea 17, 1968, 1, s. 24–44).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.1.2006