Český hudební slovník osob a institucí

Effner, Johannes

(Effnert)
Charakteristika: Varhanář


Effner, Johannes (psán též Effnert), varhanář, 2. polovina 17. století.
 
Varhanář v Třebíči ve třetí čtvrtině 17. století, postavil positiv pro děkanský kostel v Polné (1656), varhany v Luže Košumberku (cca 1656) a varhany v kostele sv. Martina v Třebíči.

Literatura:

Koukal, Petr: Varhanářství na jihozápadní Moravě (Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd spol. 1988, s. 57–71).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.1.2006