Český hudební slovník osob a institucí

Englisch, Florián

Charakteristika: Varhanář


Englisch, Florián, varhanář, 19. století.
 
Varhanář v Hlubčicích, jeho práce na našem území zatím nejsou doloženy.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.1.2006