Český hudební slovník osob a institucí

Weiss, Adolf

Charakteristika: Varhanář


Weiss, Adolf, varhanář, 18. století.
 
Varhanář na severní Moravě, v roce 1799 postavil varhany ve Vrbně.

Literatura:

Indra, Bohumír: Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.–19. století (Časopis Slezského muzea 17, 1968, 1, s. 24–44).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 24.1.2006