Český hudební slovník osob a institucí

Weiss, Jan

Charakteristika: Varhanář


Weiss, Jan, varhanář, 1. polovina 19. století.
 
Varhanář v Pyskovci. Jeho vztah k varhanáři Adolfu Weissovi není znám. V roce 1816 postavil varahany v Oldřišově, v roce 1828 pak v Tiché, tento nástroj dokončil Karel Kuttler.

Literatura:

Indra, Bohumír: Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.–19. století (Časopis Slezského muzea 17, 1968, 1, s. 24–44).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 24.1.2006