Český hudební slovník osob a institucí

Steinhuber, Johann

Charakteristika: Varhanář


Steinhuber, Johann, varhanář, 2. polovina 18. století.
 
Pravděpodobně tovaryš varhanáře Johanna Steinhubera ve Znojmě.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 25.1.2006