Český hudební slovník osob a institucí

Lehnert, František (Franz)

Charakteristika: Varhanář


Lehnert, František (Franz), varhanář, 19. století.
 
Varhanář v Andělské Hoře kolem roku 1830, byl asi tovaryšem varhanáře Fabiána Šebestiána Antonína Staudingra.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 26.1.2006