Český hudební slovník osob a institucí

Kroutil, Bartoloměj Josef

Charakteristika: Chrámový hudebník


Kroutil, Bartoloměj Josef, chrámový hudebník, 2. pol. 18. stol.
 
V letech 1770–71 je jeho jméno doloženo mezi opisovači hudební sbírky ze Svatého Kopečku u Olomouce, uložené dnes ve sbírce brněnských augustiniánů v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Zpíval bas, hrál na housle, violon a varhany a v letech 1789–92 vypomáhal na kůru olomoucké katedrály. Jeho žádosti o místo choralisty tamtéž jsou doloženy z let 1781–92. Od roku 1790 byl zaměstnán jako učitel hudby na Hradisku.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
Spáčilová, Jana: Pro Choro Sacro Montano. Hudební sbírka ze Svatého Kopečku u Olomouce. http://acta.musicologica.cz
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 10.2.2006