Český hudební slovník osob a institucí

Roncone, Antonio

Charakteristika: Chrámový hudebník


Roncone, Antonio, chrámový hudebník, 17. stol.
 
V letech 1658–61 je zmiňován jako „musicus“ olomoucké katedrály s platem 60 zl. ročně. Pocházel z Neapole, byl kastrátem. Zastával patrně funkci kapelníka, neboť měl nepoměrně vyšší plat než ostatní hudebníci (45–47 zl.) a obstarával skladby pro kůr.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 10.2.2006