Český hudební slovník osob a institucí

Horčický, František

Charakteristika: Trubač


Horčický, František, trubač, 1. pol. 18. stol.
 
Polní trubač. Roku 1730 byl v Brně pokřtěn jeho syn Ferdinand. Další údaje nejsou známé.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 178).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 30.8.2006