Český hudební slovník osob a institucí

Kakovec, Jiří

Charakteristika: Trubač


Kakovec, Jiří, trubač, 2. pol. 17. stol.
 
Polní trubač svobodného pána ze Žerotína k roku 1695. Spolu s dalšími polními trubači se onoho roku podepsal na stížnosti, podané moravskému tribunálu proti advokátu Cunovi.

Literatura:

Štědroň, Bohumír: Zemští trubači a tympanisté v Brně (Vlastivědný věstník moravský 7, 1952, s. 124).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 13.9.2006