Český hudební slovník osob a institucí

Tomek, Václav

Charakteristika: Trubač


Tomek, Václav, trubač, 1. pol. 18. stol.
 
Polní trubač ve službách cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou v letech 1728–41. Snad se jednalo o osobního trubače opata Václava Vejmluvy.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 181).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006