Český hudební slovník osob a institucí

Zobl, František

(Zobel)
Charakteristika: Trubač

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1721
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.12.1799

Zobl, František (psán též Zobel), trubač, narozen asi roku 1721, zemřel 15. 12. 1799, Kroměříž.
 
Trubač olomouckých biskupů kolem v letech 1771–99.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 191).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006