Český hudební slovník osob a institucí

Ende, Matyáš

Charakteristika: Trubač

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1739

Ende, Matyáš, trubač, zemřel kolem roku 1739.
 
Polní trubač původem z Velehradu. Vyučen u Antonína Ignáce Polivského, zemského trubače v Brně. Ve své žádosti o funkci zemského trubače z 19. 1. 1730 uvedl celkem čtyři kyrysnické pluky, u kterých v letech 1721–34 s přestávkami sloužil: 1721–24 pluk prince Emanuela Savojského v Czozové; 1724–26 pluk generála polního maršála Pálffyho v Malackách; 1726–32 pluk hraběte Hamiltona v Uherském Brodě; 1732–34 pluk hraběte Hamiltona v Mantově. 10. 3. 1735 byl ustanoven titulárním zemským trubačem bez nároku na mzdu.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 178–179).
Štědroň, Bohumír: Zemští trubači a tympanisté v Brně (Vlastivědný věstník moravský 7, 1952, s. 190).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006