Český hudební slovník osob a institucí

Harbik, Karel

(Harbich)
Charakteristika: Trubač


Harbik, Karel (psán též Harbich), trubač, 18. stol.
 
Trubač, nejpozději od roku 1731 do roku 1734 ve službách olomouckého biskupa kardinála Schrattenbacha. Roku 1734 se stal zemským trubačem v Brně na místo zemřelého Petra Ziegera. Roku 1743 se zúčastnil přivítání Marie Terezie ve Znojmě. Později nastoupil úřednickou kariéru v zemské účtárně: od roku 1748 jako nadpočetný, od 30. 4. 1756 jako skutečný kancelista. V této době však zároveň vypomáhal při nejdůležitějších úkolech (8–9) zemského trubačského sboru.

Literatura:

Štědroň, Bohumír: Zemští trubači a tympanisté v Brně (Vlastivědný věstník moravský 7, 1952, s. 134, 178, 191).
Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 189).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006