Český hudební slovník osob a institucí

Kranister, František

Charakteristika: Trubač

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 24.11.1708

Kranister, František, trubač, 2. pol. 17. stol., zemřel 24. 11. 1708, Brno.
 
Zemský trubač v Brně, členem sboru se stal hned při jeho zřízení roku 1702. Bohumír Štědroň jej bez dalších podrobností uvádí pod jménem Krouster. Přesnější údaje pocházejí z tzv. epištoly, seznamu zemřelých opaskového arcibratrstva Panny Marie Utěšitelky při kostele sv. Tomáše v Brně.

Literatura:

Štědroň, Bohumír: Zemští trubači a tympanisté v Brně (Vlastivědný věstník moravský 7, 1952, s. 133, 134).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006