Český hudební slovník osob a institucí

Leker, Matěj

Charakteristika: Trubač

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1685

Leker, Matěj, trubač, zemřel roku 1685, Brno (?).
 
První známý zemský trubač v Brně. Do své funkce byl přijat za prokázanou statečnost, pravděpodobně službu na válečném poli. Podle instrukce z 2. 1. 1685 „měl povinnost denně pilně čekat a být vždy připraven na konání zemských služeb, a to buď s určitým poselstvím na koni nebo i jiným způsobem.“ Služba tedy měla především charakter vojenských vyjednavačů. S platností od 1. 1. 1685 mu byl, stejně jako předchůdcům (!), přidělen roční plat ve výši 300 zlatých rýnských a roční příplatek na livrej 50 zlatých rýnských. Leker však zemřel již koncem dubna téhož roku.

Literatura:

Štědroň, Bohumír: Zemští trubači a tympanisté v Brně (Vlastivědný věstník moravský 7, 1952, s. 132, 191).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006