Český hudební slovník osob a institucí

Řehák, Milan

Charakteristika: Violista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 6.7.1969

Řehák, Milan, violista a pedagog, narozen 6. 7. 1969, Ústí nad Orlicí.
 
Hru na violu studoval na Konzervatoři v Pardubicích ve třídě Antonína Ulricha, René Váchy a Ladislava Kyseláka (1983–89) a poté na AMU v Praze u Lubomíra Malého (1989–93), kde ukončil studium získáním titulu Mgr. V letech 1990–91 se zúčastnil interpretačních kurzů v Pommersfeldenu (SRN). Jako pedagog působí na Konzervatoři v Pardubicích (od roku 1993–doposud) a na Hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (2000–doposud). V letech 2004–05 vyučoval na Mezinárodních interpretačních kurzech „AMEROPA“ (ČR), kde vedl v rámci tohoto projektu, zprostředkovávajícího výměnu českých a amerických studentů, skupinu vybraných zámořských violistů. V roce 2006 získal na AMU v Praze titul MgA. v oboru hra na violu.
Jeho koncertní činnost je velmi bohatá a různorodá – sólově koncertuje (Holandsko, Francie, Slovensko, Německo, atd.). Jako člen komorních souborů se účastní hudebních festivalů: SRN (Bonn), Slovensko (Košice) Čechy (Kutná hora, Mikulov). V květnu roku 2002 světově premiéroval skladbu Ofera Ben-Amotse A letter to Avigdor, kterou mu autor dedikoval. Vytvořil několik nahrávek pro bavorské rádio a s kytaristou P. Saidlem se podílel na dalších třech CD.


Diskografie:

Diskografie (výběr)

P. Saidl – Songe du poisson (Studio Principium 2002);
XVII. Kytarový festival Mikulov – CD live, duo M. Řehák & P. Saidl (Studio Principium 2003);
Voice of America, M. Řehák & P. Saidl (Studio Principium 2005).
 
Gabriela Němcová


Datum poslední změny: 28.1.2021