Český hudební slovník osob a institucí

Hudba hradní stráže České republiky

(Fanfárový orchestr Hradní stráže)
Charakteristika: Dechový orchestr

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1991

Hudba Hradní stráže České republiky (Fanfárový orchestr Hradní stráže), dechový orchestr, zahájení činnosti 1991, Praha.
 
Soubor s původním názvem Fanfárový orchestr Hradní stráže vznikl v roce 1991 z rozhodnutí tehdejšího prezidenta republiky Václava Havla. Hlavní náplní jeho činnosti je zajišťování hudebního doprovodu při slavnostním střídání stráží na prvním nádvoří Pražského hradu a při otevírání hradních zahrad v letním období. Účastní se však rovněž všech slavnostních aktů spojených s činností prezidenta České republiky na území Pražského hradu (jmenování generálů, soudců, udílení státních vyznamenání, pietní akty, přísahy). Spolu s Hudbou Hradní stráže a Policie České republiky se podílí na nástupních audiencích. Kromě zajišťování hudební produkce v souvislosti s Pražským hradem vyvíjí Hudba Hradní stráže také koncertní činnost (slavnostní a charitativní koncerty, koncerty pro vojsko, plesy) a hraje na různých domácích i zahraničních sportovních akcích (mezinárodní turnaje v boxu, střelecké soutěže, každoroční sraz hokejových internacionálů, paralympiáda a jiné). Hudebně se podílí na bohoslužbách pořádaných duchovní službou Armády České republiky. Spolu s Hradní stráží podléhá Hudba Hradní stráže Vojenské kanceláři prezidenta republiky.
Prvním velitelem a šéfdirigentem Hudby Hradní stráže se stal podplukovník Jan Šivec, uměleckým vedoucím byl kapitán František Svejkovský. Současným velitelem a dirigentem orchestru je kapitán Vít Mucha. V období před profesionalizací armády se orchestr skládal z několika stálých členů, doplněných o hráče z řad hudebníků ve výkonu základní vojenské služby. V současné době má orchestr 26 členů (24 trubačů, 1 výkonný praporčík a velitel Hudby Hradní stráže) a hraje ve složení 10 trubek, 7 trombonů, 3 tuby, 3 hráči na bicí nástroje (tympány, bubny, činely), lesní roh a tzv. ťukač (v době slavnostního střídání Hradních stráží udává rytmus a povely trubačům, kteří stojí jednotlivě v oknech Hradu a nemají spolu vizuální kontakt). Orchestr disponuje širokým repertoárem, kde jsou zastoupena hudební díla od renesance po současnost. Díky místu svého působiště se orchestr představil mnoha světovým politickým činitelům. V roce 1996 orchestr natočil speciální album Trubači z Pražského hradu, které pokřtil tehdejší český prezident Václav Havel a předal je jako dar britské královně Alžbětě II. Na tomto albu s orchestrem spolupracoval varhaník Vladimír Roubal. Další významnou akcí, na které se Hudba Hradní stráže podílela, byl slavnostní koncert při příležitosti summitu NATO v roce 2002, který se uskutečnil ve Vladislavském sále Pražského hradu, a kde spolu s Hudbou Hradní stráže vystoupila Pražská komorní filharmonie a řada českých hudebních osobností (Michal Pavlíček, Michael Kocáb, Kamil Střihavka, Daniel Hůlka). Z tohoto koncertu byla pořízena nahrávka, kterou obdrželi všichni účastníci summitu.

Diskografie:

Trubači z Pražského hradu (Clarton 1996).

Literatura:

http://www.hrad.army.cz/htm/7_3.html
 
Libor Pavlíček
Datum poslední změny: 16.12.2008