Český hudební slovník osob a institucí

Vavřínek, Stanislav

Charakteristika: Dirigent, flétnista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 26.2.1972

Vavřínek, Stanislav, dirigent, flétnista a hudební pedagog, narozen 26. 2. 1972, Uherské Hradiště.

Pochází z města Hluku na moravském Slovácku. Na
brněnské konzervatoři vystudoval v letech 1984–92 hru na flétnu u Boženy Růžičkové a dirigování u Evžena Holiše. Během studia na této škole měl jako dirigent možnost pracovat a koncertně vystupovat se školním orchestrem. Jako flétnista byl čtyři roky členem Dechového kvinteta brněnské konzervatoře, se kterým v letech 1989 a 1990 vystoupil na Mezinárodním mládežnickém festivalu v Bayreuthu. Ve studiu dirigování pak pokračoval na pražské AMU u Radomila Elišky, Františka Vajnara a Jana Štycha. Své umělecké vzdělání si rozšířil na mistrovských kurzech pod vedením Roberta Benziho ve Švýcarsku, v rámci kterých dirigoval závěrečný koncert s Bielskou filharmonií.
V letech 1994–98 byl hlavním dirigentem Pražského studentského orchestru, který pod jeho vedením získal první cenu zároveň s nejvyšším oceněním soutěže Suma cum laude na mezinárodní soutěži v belgickém Neerpeltu (1995) a první cenu v národní rozhlasové soutěži Concerto Bohemia v letech 1995 a 1996. V roce 1997 následovala v téže soutěži cena absolutního vítěze za provedení Šostakovičovy Komorní symfonie c-moll op. 110a. S tímto orchestrem uskutečnil také několik rozhlasových a televizních nahrávek a několik vystoupení v zahraničí. V roce 1998 dirigoval Mezinárodní mládežnický orchestr na závěrečném festivalovém koncertě v japonské Shizuoce.  
Jako host spolupracoval s více než třiceti symfonickými i komorními orchestry, jako Filharmonie Brno, Pražská komorní filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Slovenská filharmonie, Gdaňská filharmonie a další. Dirigoval v Německu, Rakousku, Belgii, Švýcarsku, Polsku, Španělsku či Japonsku. Spolupracoval také s řadou vynikajících sólistů (Ivan Moravec, Eugene Indjic, Ivan Kusnjer, Václav Hudeček, Dagmar Pecková, Gabriela Beňačková, Pavel Šporcl a jiní). Natočil devět kompaktních disků s díly Mozarta, Haydna, Dvořáka, Čajkovského, Sternwalda, Bartóka, Šostakoviče a dalších.
Jeho doménou je klasicko-romantický repertoár, je však také skvělým interpretem klasiků dvacátého století a soudobých autorů – provedl např. Fantasii bucolicu per clarinetto, silofono ed archi Lukáše Sommera (2005), Symphonii Islandicu Richarda Mayera (2008), Family of Man Milana Slavického, oratorium Orbis pictus Zuzany Lapčíkové (2009) a jiné.
V letech 1999–2008 působil jako šéfdirigent Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice, od roku 2008 dosud působí ve funkci šéfdirigenta Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Věnuje se také pedagogické činnosti – od roku 2006 vyučuje předmětům Studium symfonického repertoáru a Hra partitur na AMU v Praze.


Diskografie:

Diskografie (výběr)

Antonín Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll / Romance / Mazurek (Music Vars 1999) – Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice;
Jiří Sternwald: Rok na vsi (Triga 2000) – Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice;
Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll / Klid lesa / Rondo g moll (Cube Bohemia 2004) – Jan Páleníček – violoncello / Moravská filharmonie Olomouc;
Triple Concertos. Beethoven, Voříšek (Cube Bohemia 2007) – Smetanovo trio, Moravská filharmonie Olomouc.

Literatura:

www.triartmanagement.cz/Dirigenti/STANISLAV-VAVRINEK-dirigent.html
www.hamu.cz/katedry/katedra-dirigovani/stanislav-vavrinek
www.rozhlas.cz/kultura/hudba/_zprava/349866
www.trebonskanocturna.cz/nc-ucinkujici/stanislav_vavrinek.phtml
www.janackuvmaj.cz/index.php?page=detail_interpret&id=1233

Jan Žemla


Datum poslední změny: 31.10.2010