Český hudební slovník osob a institucí

Barocco sempre giovane

Charakteristika: Komorní smyčcový orchestr

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.2004

Barocco sempre giovane, komorní smyčcový orchestr, zahájení činnosti 2004, Pardubice.
 
Ansámbl Barocco sempre giovane pokrývá svým repertoárem méně frekventovaná období baroka a klasicismu a kontrastně i soudobé hudby. Orchestr, jehož název lze přeložit jako „baroko stále mladé“, tvoří povětšinou absolventi případně posluchači konzervatoří či hudebních akademií. Každý člen je nejen komorním hráčem, nýbrž vystupuje též jako sólista v některém z mnoha instrumentálních koncertů, jež představují stálou součást repertoáru. Již od počátku působení je soubor spjat s bohatou koncertní činností a spoluprací s vynikajícími domácími i zahraničními interprety (Václav Hudeček, Martina Matušínská, Michiyo Keiko a další). Stálou sestavu tvoří tito hráči: Iva Kramperová, Jiří Vodička, Zdeňka Krebsová, Petr Borůvka – housle; Michal Doubek – viola; Helena Matyášová, Jan Zemen – kontrabas; Pavel Svoboda – cembalo a varhany.


Literatura:

www.baroccosempre.com
 
Aleš Kučírek
Datum poslední změny: 16.12.2008