Český hudební slovník osob a institucí

Celhofferová, Kristýna

(Bobáková)
Charakteristika: Estetička, muzikoložka, pedagožka


Celhofferová, Kristýna (roz. Bobáková), estetička, muzikoložka, pedagožka, narozena 29. 3. 1980, Zlín.

                                

Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity studovala hudební vědu, estetiku (1998–2003) a teorii a provozovací praxi staré hudby (1998–2001). V roce 2007 získala tamtéž doktorát z estetiky s disertací na téma „Špatní romancierové“ a mdloba v české moderně. V letech 2005–06 pracovala jako asistentka v Semináři estetiky FF MU a 2007–14 působila jako odborná asistentka Ústavu hudební vědy FF MU. Ve svých studiích se ponejvíce zaměřuje na problematiku filozofie, estetiky, umění a společnosti na přelomu 19. a 20. století v českém a středoevropském kontextu. Kromě toho se pedagogicky i vědecky zaměřuje na problematiku ženy a modernity, mimesis, uměnovědné metodologie, na hudebně-estetické traktáty 18. století a na hudební teorii starších období.


Dílo:

I. Dílo literární

 

Studie (výběr)

Objev v jevišovickém depozitáři (Opus musicum 6, 2002).

Byl Alban Berg fascinován mdlobami? Pár poznámek k literárním zdrojům jeho druhé opery a literárním zdrojům hudebního řešení "Ohnmachtsanfall" scény (Acta musicologica 4, 2004, http://acta.musicologica.cz/).

Machův empiriokriticismus a rakouská impresionistická literatura (Miscellanea doctorandica I., Olomouc, Univerzita Palackého, s. 27 –31, 2004).

Flautoškola v kontextu českého hudebního školství. (Opus musicum 3, 2004).

Zápas o Evropu - identita, sloh a spor nejen v hudbě (Opus musicum 5, s. 8–11, 2006).

Valčík v dobové beletrii rakouského fin de siècle (Acta musicologica 2, Ústav hudební vědy FF MU, Brno 2009).

Adornova (Pravda o švadlenkách) a sublimace v české "archaické úzkosti" (Musicologica Brunensia 46, č. 1–2, s. 53–59, 2011).

Julius Zeyer a Stefan Zweig "ve stínu Orfea" (Gluck revival) (Slovo a smysl 16, Univerzita Karlova Praha, s. 108–122, 2011).

Lulu (S,s)chwarz versus panská pozitiva (Opus musicum 1, s. 61–65, 2011).

Julius Zeyer a Zentraleuropa (Julius Zeyer, lumírovský básník v centru Evropy, Brno 2011).

                                                   

Monografie

„Špatní romancierové“ a mdloba v české moderně. Doktorská práce (Brno 2007).

 

Jan Špaček


Datum poslední změny: 21.1.2015