Český hudební slovník osob a institucí

Rossi, Michaela

(Žáčková)
Charakteristika: muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 29.9.1968

Rossi, Michaela (roz. Žáčková), muzikoložka, narozena 29. 9. 1968, Praha.

 

Na Pražské konzervatoři vystudovala hru na klavír (1982–88), poté pokračovala studiem hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1988–96, diplomová práce s názvem Gregorio Turini. Příspěvek k životu a dílu rudolfinského hudebníka). V letech 1991 až 1996 pracovala v Českém muzeu hudby, nyní ve svobodném povolání. Badatelsky se zaměřuje zejména na hudební kulturu 16. – 18. století, především na vztahy mezi střední Evropou a Itálií.


Dílo:

Dílo literární (výběr)

Mozart, Hurdálek, Arco aneb Hradec Králové a Salcburk (Hudební rozhledy 44, 1991, s. 327–330. Též německy: Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum, 40. Jahrgang, Heft 1–4, Salzburg, Juli 1992, s. 71–74).

Hudba v klášteře (Spolu s Jiřím Mikulášem. In: 800 let kláštera Osek. Osek 1996, s. 245–258).

Gregorio Turini. Život a dílo rudolfínského hudebníka s několika rožmberskými střípky v závěru (In: Folia Historica Bohemica 19, 1998, s. 59–81).

Hudebníci dvora Rudolfa II. ve světle císařských účetních knih (1576–1612) (Praha 2009).

Literatura:

Vojtěšková, Jana (ed.): Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2006).

 

Petr Macek


Datum poslední změny: 27.5.2014