Český hudební slovník osob a institucí

Šebesta, Josef

Charakteristika: Muzikolog a pozounista

Datum narození/zahájení aktivity: 30.8.1953

Šebesta, Josef, muzikolog a pozounista, narozen 30. 8. 1953, Mělník.


Na pražské konzervatoři vystudoval hru na pozoun (1968–74), byl zaměstnán v Divadle J. K. Tyla v Plzni (1977–78) a v Hudbě Hradní stráže a Policie ČR (1978–2004). Hudební vědu vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1997–2002, diplomová práce Camillo Zanotti, Il primo libro de madrigali), kde také získal titul PhDr. a Ph.D. (2005, disertační práce Luteránská hudba v Praze do roku 1620). Hudebním historikem je ve svobodné profesi, v letech 2005–08 pedagogicky působil na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, je konzultantem několika závěrečných prací na AMU a FF UK. Pravidelně spolupracuje s časopisem Harmonie (od 2005, recenze hudebních nahrávek). K jeho muzikologickým zájmům patří renesanční hudba a filozofie, lidová a vojenská hudba.


Dílo:

Dílo literární

Studie
Hudební projevy české menšiny v rumunském Banátu (in. Miscellanea z výročních konferencí 1999 a 2000, Česká společnost pro hudební vědu, Praha 2001, s. 92–96);
Die Musikaliensammlung der Kirche St. Maria vor dem Teyn (in. Mitteleuropäische Aspekte des Orgelbaus und der geistlichen Musik in Prag und den böhmischen Ländern, 2002, s. 299–304);
Martin Krumbholtz a luteránská hudba v Praze roku 1611 (Opus Musicum 35, 2003, č. 3, s. 2–9);
Postavení madrigalu v hierarchii hudebních žánrů na dvoře Rudolfa II. v Praze. Příspěvek k životu a dílu Camilla Zanottiho (Opus Musicum 35, 2003, č. 5, s. 2–6);
Moravská lidová píseň ve sborové tvorbě Antonína Dvořáka (Opus Musicum 36, 2004, č. 3, s. 11–14, spoluautor Jitka Bajgarová);
Madrigaly Philippa de Monte (Opus Musicum 36, 2004, č. 6, s. 13–17);
Die Kultur- und Bildungsfunktion der Militärkapellen in den böhmischen Ländern des 19. Jahrhunderts (in. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa 10, Leipzig 2005, S. 214–33, spoluautor Jitka Bajgarová);
Musiksammlung der Tein-Kirche in der Prager Altstadt als Zeuge des Musikleben im 19. Jh. (in. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa 11, Leipzig 2006, s. 79–86);
Hudební společnost u sv. Jindřicha na Novém Městě pražském koncem 16. století (Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005, Česká společnost pro hudební vědu, Praha 2006, s. 125–30);
Hudby vládního vojska a jejich vliv na kulturní život v období Protektorátu Čechy a Morava (Harmonie, březen 2006, s. 4–7);
Ukrajinští studenti na Pražské konzervatoři v období první Československé republiky 1918–1938 (Hudební věda 43, 2006, č. 1, s. 39–58, spoluautor Jitka Bajgarová);
Joannes Knefelius a jeho stopy ve střední Evropě (in. Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia, Bratislava 2007, s. 195–209);
Kompoziční činnost Kryštofa Haranta aneb Kam s Dlabaczem? (Opus musicum 39, 2008, č. 3, s. 16–34);
Václav Talich, Wilhelm Furtwängler und das Schuldproblem (in. Musik im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945). Fakten, Hintergründe, Historisches Umfeld, München 2008, s. 303–14);
Gustav Mahler a vojenská hudba v Jihlavě 1860–1875 (Opus Musicum 42, 2010, č. 3, s. 18–42);
Srbští studenti na pražské konzervatoři v období 1918–1938 (Hudební věda 47, 2010, č. 2–3, s. 231–66, spoluautor Jitka Bajgarová);
Zdeněk Fibich and Rudolf Nováček. Years of Cooperatoin in the Umělecká beseda, 1884–1890 (Musicologica olomucensia 12, Olomouc 2010, s. 309–20).

Edice
Chystophorus Harant de Polzicz: Qui confidunt in Domino (Praha 2007).

Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 2.2.2011