Český hudební slovník osob a institucí

Kratochvíl, Matěj

Charakteristika: Etnomuzikolog

Datum narození/zahájení aktivity: 16.11.1976

Kratochvíl, Matěj, etnomuzikolog, narozen 16. 11. 1976, Praha.
 
Manžel muzikoložky Markéty Kratochvílové (roz. Kodedové). Po maturitě na gymnáziu v rodišti (1995) studoval od roku 1996 muzikologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1999 Bc. na základě práce Hudební dramaturgie českých filmů 80. a 90. let, 2001 Mgr. prací Minimalismus a česká hudba). V rámci programu Sokrates/Erasmus studoval na Karl-Franzens Universität v Grazu, od 2002 je doktorandem na Katedře etnologie Univerzity Karlovy v Praze.
 
Od roku 2000 je zaměstnán v Etnologickém ústavu AV ČR (oddělení etnomuzikologie), v letech 2001–07 byl členem technické redakce projektu Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Věnuje se zpracovávání historických zvukových záznamů lidové hudby a současným podobám lidových hudebních kultur. V letech 2006–07 přednášel na olomoucké muzikologické katedře o etnomuzikologii a hudbě 20. století. Publicisticky je činný od roku 1998 (Večerní Praha, Lidové noviny, týdeník A2) se zaměřením na současnou artificiální hudbu, v letech 2001–04 byl šéfredaktorem časopisu Czech Music a od 2004 je šéfredaktorem časopisu pro současnou hudbu HIS Voice.

Dílo:

Učební texty
Etnomuzikologie. Studijní texty pro distanční studium (Olomouc, FF UP, Středisko distančního vzdělávání 2006, elektronická podpora).

Studie
Lidová hudba a zvukový záznam (Český lid 2006, č. 3, s. 259–267);
Obraz lidové hudby v nahrávkách Fonografické komise České akademie věd a umění (in: Sociálne vedy a humanistika očami mladých, Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006, s. 305–309);
Lokální hudby v globální vesnici. Etnomuzikologie mezi voskovým válečkem a internetem (in: Ivan Poledňák Ivan a kol.: Proměny hudby v měnícím se světě, Olomouc, UP Filozofická fakulta 2007, s. 127–138).
 
Dramaturgie CD
Irské dudy – Patrick Martin. (Praha, EU AV ČR 2004);
Antologie české hudby - Lidová hudba Čech a Moravy (Praha, Divadelní ústav 2004);
Lidová hudba ve sbírkách Etnologického ústavu AV ČR 1909 – 2005 (Praha, EU AV ČR 2005);
HIS Voice sampler 1–4 (Praha, Hudební informační středisko 2002–2007).
 
Stati, recenze apod. (výběr)
Minimalism and Czech Music (Czech Music 2002, č. 3, s. 9–11);
Minimalismus a česká hudba (HIS Voice 2002, č. 4, s. 14–16);
Setkávání kultur podle Franka Londona (HIS Voice 2003, č. 3, s. 4–6);
Lidová hudba Čech a Moravy (in: Antologie české hudby, Divadelní ústav 2004);
Ukradené hlasy. Hudba celého světa je k dispozici (HIS Voice 2004, č. 2, s. 11–12);
Generace 51-71. Co lze dnes najít v polské hudbě (HIS Voice 2004, č. 5, s. 9–10);
Pít z čistého pramene. Folklorní inspirace v maďarské vážné hudbě, jazzu i elektronice (His Voice 2005, č. 4, s. 14–15);
Teroristické umění Olgy Neuwirth (His Voice 2005, č. 6, s. 4–6);
György Ligeti. Hudební iluzionizmus mezi avantgardou a postmodernou (His Voice 2006, č. 2, s. 22–25);
Saved from the Teeth of Time. Folk music on historical sound recordings (Czech Music Quarterly 2007, č. 3, s. 24–26);
Kejdas, Skřipkas, Fanfrnochs. What people used to play on in Bohemia and Moravia (Czech Music Quarterly 2007, č. 3, s. 27–29);
S. A. Reily (ed.) The Musical Human. Rethinking John Blacking’s Ethnomusicology in the Twenty First Century (recenze; Hudební věda 2007, č. 2, s. 187–189);
Improvizace napříč kulturami (HIS Voice 2007, č. 1, s. 18–19);
Karpaty magiczne (HIS Voice 2007, č. 2, s. 40–41);
Písně širé Rusi od Donu po Kamčatku (HIS Voice 2007, č. 3, s. 18–19);
Henry Flynt (HIS Voice 2007, č. 4, s. 42–43);
Drone, bordun, prodleva (HIS Voice 2007, č. 6, s. 12–14).
 
Ivan Poledňák


Datum poslední změny: 3.7.2008