Český hudební slovník osob a institucí

Esperanto

Charakteristika: Dětský pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.2001

Esperanto, dětský pěvecký sbor, založen 2001.
 
Sbor vznikl pod názvem Přípravka dětského pěveckého sboru Comenius v Uherském Brodě. Absolvoval řadu vystoupení včetně koncertních cest do Maďarska a Bosny. V roce 2004 se osamostatnil, přijal dnešní název a začal působit pod hlavičkou Domu dětí a mládeže v Uherském Brodě. Uměleckou vedoucí sboru je Veronika Baumannová.

Literatura:

www.ceske-sbory.cz
www.sbor.cz
www.esperanto.unas.cz
 
Petr Ch. Kalina
Datum poslední změny: 20.1.2009