Český hudební slovník osob a institucí

Komorní orchestr Dvořákova kraje

Charakteristika: Smyčcový orchestr

Datum narození/zahájení aktivity: 1.9.1976

Komorní orchestr Dvořákova kraje, smyčcový orchestr, zahájení činnosti 1. 9. 1976.
 
Orchestr je neprofesionální hudební těleso, které se pod vedením profesora pražské konzervatoře Václava Mazáčka věnuje interpretaci skladeb od baroka po současnost. Byl založen v roce 1976 v Kralupech nad Vltavou a již od následujícího roku se pravidelně účastnil tuzemských hudebních festivalů (mj. Evropského festivalu komorních souborů v Brně roku 1994). Na jeho koncertech jako sólisté často hostují i členové České filharmonie. Orchestr opakovaně podnikl turné do Francie a vystupoval několikrát v Německu, Rakousku, Maďarsku, Holandsku a na Slovensku. Své první CD nahrál v roce 1994, další následovaly v letech 2001 a 2006. Řada jeho koncertů byla vysílána Českým rozhlasem a Českou televizí.

Literatura:

www.kralupy.cz/kodk
 
Martha Stellmacher
Datum poslední změny: 16.12.2008