Český hudební slovník osob a institucí

Hlásek 2)

(Pěvecký sbor dětí a mládeže Hlásek)
Charakteristika: Dětský pěvecký sbor


Hlásek (Pěvecký sbor dětí a mládeže Hlásek), dětský pěvecký sbor, zahájení činnosti 1988, Liberec.


Za dobu svého trvání uskutečnil sbor několik desítek víkendových soustředění a mnoho velkých prázdninových soustředění a koncertů. Zúčastnil se dvaceti soutěží s velmi dobrými výsledky. Vystupoval v České republice, v Itálii, v Německu, v Polsku, v Rakousku a ve Švýcarsku. V průběhu koncertní sezóny uskutečňuje přibližně 10–15 koncertů a pěveckých vystoupení pro širokou veřejnost v Liberci a na Frýdlantsku. Jeho repertoár se skládá zejména z lidových písní v jednohlasé až šestihlasé smíšené úpravě, obsahuje také skladby našich i cizích mistrů různých historických období (Bach, Mozart, Dvořák, Janáček, Martinů a další). Činnost sboru je vedena Spolkem rodičů a přátel Pěveckého sboru dětí a mládeže Hlásek, který vznikl v roce 1991. Uměleckým vedoucím tělesa je Zdeněk Švácha.


Literatura:

www.suslbc.cz
www.ceske-sbory.cz
www.sbor.cz

Zuzana Králová


Datum poslední změny: 25.9.2009