Český hudební slovník osob a institucí

Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity

Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1966

Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity, smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 1966, Ostrava.
 
Členy sboru jsou převážně studenti, absolventi a učitelé Ostravské univerzity. Repertoár zahrnuje téměř všechny žánry sborového zpěvu, např. vokální polyfonii, úpravy lidových písní, či díla současných autorů. Sbor se nevyhýbá ani experimentálním skladbám soudobých evropských skladatelů. V posledním období se také zaměřuje na interpretaci kantátové a oratorní tvorby, které provádí s významnými orchestry a dirigenty. S Janáčkovou filharmonií Ostrava uvedl např. Requiem Wolfganga Amadea Mozarta, Te Deum,  Stabat Mater a Requiem Antonína Dvořáka nebo Ódu na radost Ludwiga van Beethovena.
Sbor účinkoval téměř ve všech evropských zemích (např. ve Francii a Irsku), ale také v Japonsku, Mexiku, či Brazílii. Účastnil se též četných mezinárodních sborových soutěží, z nichž si přivezl významná ocenění. Cenné jsou také úspěchy v domácích soutěžích (Pražské sborové dny, Mezinárodní festival akademických sborů v Pardubicích, Festival sborové tvorby v Jihlavě apod.). Řada bývalých i současných členů sboru řídí vlastní pěvecké sbory a mnozí z nich se již výrazně prosazují v domácích i zahraničních soutěžích.
Uměleckým vedoucím sboru je od jeho založení absolvent Katedry hudební výchovy Palackého univerzity v Olomouci Lumír Pivovarský. Dalšími sbormistry jsou Jan Spisar a Petra Rašíková.

Literatura:

www.vps.zenkl.cz
www.sbor.cz
 
Zuzana Králová
Datum poslední změny: 16.12.2008