Český hudební slovník osob a institucí

Harmonia da camera Praga

Charakteristika: Komorní orchestr

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1996

Harmonia da camera Praga, komorní orchestr, zahájení činnosti 1996, Praha.
 
Komorní soubor Harmonia da camera Praga působí ve složení dvoje housle, viola, fagot, violoncello, cembalo a sólová trubka. Jeho uměleckým vedoucím a prvním houslistou je Miroslav Laštovka. Členy tohoto tělesa jsou hráči pražských symfonických a operních orchestrů. Soubor spolupracuje s předními pražskými pěveckými sólisty. Specializuje se na interpretaci hudby barokní, předklasické a klasické. Těleso disponuje širokým repertoárem zejména z období baroka, klasicismu a romantismu.
 
Libor Pavlíček

Datum poslední změny: 16.12.2008