Český hudební slovník osob a institucí

Dětský pěvecký sbor Mládí při ZŠ Vítězná Litovel

(Pionýrský pěvecký sbor při jedenáctileté střední škole; Dětský pěvecký sbor při ZŠ Opletalova ulice Litovel)
Charakteristika: Dětský pěvecký sbor


Dětský pěvecký sbor Mládí při ZŠ Vítězná Litovel (Pionýrský pěvecký sbor při jedenáctileté střední škole; Dětský pěvecký sbor při ZŠ Opletalova ulice Litovel), dětský pěvecký sbor, zahájení činnosti 1959, Litovel.


Sbor založila Božena Halvová původně jako pionýrský pěvecký kroužek. První velký ohlas zaznamenal v roce 1971 na koncertě v Olomouci a v Ostravě. S příchodem Jaroslavy Vebrové vznikl také Přípravný sbor pro 2.–5. třídy, který tato sbormistryně vedla v letech 196790, zároveň se také podílela na vedení hlavního sboru. Těleso pravidelně pořádá koncerty, účastní se soutěží Písně přátelství, Svátků písní, Uničovských dětských pěveckých dnů, Dětských zájmových uměleckých činností v Olomouci apod.
Mezi významné momenty v historii sboru patří natočení tří filmů – Leťte, holubice, Zpívám a Věčně mladé Mládí oceněných v krajské soutěži amatérských filmů.
Od roku 1987 členové sboru sehráli osm muzikálů či dětských oper. Posledními dětskými muzikály byly Popelka (2002), Mauglí (2003) a Liška Bystrouška (2007). Od roku 1989 spolupracují se sbory ve Velké Británii, v Německu, ve Franci a v Norsku. Sbor za dobu své existence vychoval řadu textařů, skladatelů, dirigentů, herců, zpěváků a také zakladatelů nových sborů. V současné době těleso vedoe Božena Halvová a Iveta Navrátilová.


Literatura:

Burešová, Alena: Sborový zpěv je více než pouhé prozpěvování, dokázaly čtyřicátiny litovelského dětského pěveckého sboru Mládí (Mladá Fronta Dnes, 1. 6. 1999).
Radka Bubová: Litovelský dětský pěvecký sbor Mládí (Diplomová práce, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2000).
Kaštanová, Hana: Dětský pěvecký sbor Mládí v Litovli (Bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2007).
Navrátilová, Iveta – Kaštanová, Hana: Půlstoletí sboru Mládí (Litovelské noviny, 1. 4. 2009).
Motlová, Jana: Dětský pěvecký sbor Mládí oslaví 50 (Litovelské noviny, 1. 5. 2009).
Linduška, Petr: Mládí oslavilo padesátiny (Litovelské noviny, 1. 7. 2009).

www.zsviteznalitovel.cz

Zuzana Králová


Datum poslední změny: 1.9.2009