Český hudební slovník osob a institucí

Čadkovičová, Milada

Charakteristika: Pěvkyně-altistka

Datum narození/zahájení aktivity: 30.1.1920
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 10.2.1976

Čadkovičová, Milada , pěvkyně-altistka, narozena 30. 1. 1920 Vysoké Mýto, zemřela 10. 2. 1976, Praha.
 
Po absolvování Odborné školy pro ženská povolání studovala zpěv u Jarmily Vavrdové na pražské konzervatoři (1939–46). Byla sólistkou Velké opery 5. května od jejího vzniku (1945) a od jejího včlenění do Národního divadla (1. 8. 1948) sólistkou jeho operního souboru až do své smrti. Proslula jako představitelka zvláště svérázných lidových postav mateřského typu, které vybavovala svým prostým, upřímným hereckým projevem a příjemným, vyrovnaným hlasem temnějšího zabarvení (Martinka v Hubičce, Háta a Ludmila v Prodané nevěstě, Veruna v Blodkově opeře V studni, Stařenka Buryjovka v Její pastorkyni, Klásková v Novákově Lucerně, Bakulova žena v Sněguročce Rimského-Korsakova atd.). Z tvorby druhé poloviny 20. století úspěšně zpodobnila Zimoňku v Suchoňově Krútňavě, Annu v Křičkových Českých jesličkách, Matku Toničky ve Vomáčkově Vodníkovi a Babičku v Mejtusově Mladé gardě. Zpívala české lidové písně v jugoslávském rozhlase, Ludmilu v Prodané nevěstě a Buryjovku v Její pastorkyni při zájezdu Národního divadla do Moskvy (1955) a Zimoňku při vystoupení Národního divadla v Berlíně (1956). Účinkovala v rozhlase a televizi, nahrávala na gramodesky Supraphon (mimo jiné do kompletů oper Jána Cikkera Vzkříšení, Leoše Janáčka Její pastorkyňa a Liška Bystrouška, Bohuslava Martinů: Julietta, Bedřicha Smetany: Tajemství).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
Procházka, Vladimír a kolektiv: Národní divadlo a jeho předchůdci (Praha, 1988, s. 60).
 
II. Ostatní
Brožovská, Jarmila: Nové provedení Čajkovského "Eugena Oněgina" na scéně Národního divadla v Praze (Divadlo 4, 1953, s. 1103).
Hudební rozhledy 29, 1976, č. 4, s. 166 – nekrolog.
Vrbka, Tomáš: Opera ve filmu (Opera 1996/7, č. 4, s. 16).
 
http://archiv.narodni-divadlo.cz (úplný soupis rolí)
 
Mojmír Sobotka
Datum poslední změny: 20.1.2009